Əliyeva Böyükxanım

Respublikanın xalq artisti


28 sentyabr 1945 – ci ildə  Bakı Şəhərində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə M. A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun kino və dram aktyorluğu fakultəsini bitirərək təyinatla N. B. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrına göndərildi.

B. Əliyeva bu müddət ərzində teatrın səhnəsində 100-dən çox rolar ifa etmişdir. 

 

Oynadığı tamaşalardan rollar:

 İ. Əfəndiyev  “Atayevlər ailəsi”  - Dilşad xanım

 M. İbrahimov  “Kəndçi qızı”  - Bənövşə

J. B. Molyer  “Tartüf”  - Dorina

V.Şekspir “Qış nağılı” – Kermona

Şiller “Qaçaqlar” – Amaliya

İ.Əfəndiyev “Məhv olmuş gündəliklər” – Anjel

C.Cabbarlı “Aydın” – Gültəkin

İ.Əfəndiyev “Unuda bilmirəm” – Nərmin

M.Hüseyn “Alov” – Rəfiqə

Qoqol “Müfəttiş” – Anna Andreyevna

S.Vurğun “Vaqif”- Xuraman

S.Vurğun “Fərhad və Şirin” – Məhinbanu

Anar “Təhminə və Zaur” – Təhminə

Ə.Haqverdiyev “Dağılan tifaq” - Sona

Ş.Qurbanov “Sənsiz” - Sevinc

V. Nuşiç “Nazirin xanımı” – Xanım

M. Əliyev  “Ana fəryadı”  - Bəyim

V. Vişnevski  “Nikbin faciə”  - Komissar

H. Mirələmov  “Ləyaqət”  - Ana

B.Vahabzadə “Yağışdan sonra” - Nihal

Ə. Əmirli   “Onun iki qabırğası”  - Ceyran

H. Mirələmov “Pənah xan Cavanşir”- Susənbər

Q.Fiqeyredo “Ezop” – Kleya

Sofolk “Şah Edip” – İokasta

A.Nikolai “Dəmir Sinif” – Ambra

L.J.Batista “Mizantrop” –Selimena

 Böyükxanım Əliyeva həmçinin bir sıra filmlərə çəkilib.

 Teatr sənətindəki xidmətlərinə görə o, 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti,  2002-ci ildə isə Respublikanın Xalq artisti adına layiq görülüb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatçısıdır.