Hacırza Əliyev

Direktor


Hacırza Musarza oğlu Əliyev 1953-cü ildə Lənkəran şəhərində doğulub. 3 nömrəli şəhər məktəbində orta təhsil alıb. M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda SSRİ xalq artisti, professor Mehdi Məmmədovun rəhbərlik etdiyi teatr rejissorluğu fakültəsini bitirdikdən sonra Lənkəran teatrına təyinat alıb. Sovet Ordusu sıralarında xidmət edib. 1983-84-cü illərdə Moskvada Yermolova adına teatrda ixtisasını təkmilləşdirib. 1988-89-cu illərdə Lənkəran teatrının baş rejissoru vəsifəsində çalışıb. Onun hazırladığı “Vaqif” (S.Vurğun), “Məhv olmuş gündəliklər”, “Sən həmişə mənimləsən”, “büllur sarayda” (İ.Əfəndiyev), “Qaçaqlar” (F.Şiller), “Yerin cazibəsi” (Y.Sofronov), “Şirinliyin acısı” (H.Razi), “Bir kişi vardı” (İ.Hüseynov). “Sən kimsən, ata?”, “Bir tərəfli hərəkət” (Ş.Aslan) və s. tamaşalarda istedadlı rejissor dəst-xətti duyulurdu. H.Əliyev 1989-cu il aprelin 3-də - yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir vaxtda faciəli surətdə həlak olub.