Baba Rzayev

Əməkdar incəsənət xadimi


Baba Fazil oğlu Rzayev 1942- ci ildə Lerik rayonunda anadan olmuşdur. 1974-cu ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun müsiqili komediya aktyorluğunu, 1980-ci ildə A.B.Lunaçarski adına Moskva teatr Akademiyasının rejissorluq fakultəsini bitirmişdir. N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyətə başlamış, müxtəlif səpkili yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. B.Rzayevin oynadığı rollardan Kras Pavel Fyodoroviç (A.Safronov “Qəribə doktor”), Feldkurant Kats (C.Caşek “Soldat Şveykin Məcaraları”), Aslan bəy (C.Cabbarlı”Oktay Eloğlu”), Heydər (M.F.Axundov “Sərguzəşti Vəziri Xani Lənkəran”), Avtolik (V.Şekspir “Qış nağılı”), Vidadi ( S.Vurğun “Vaqif”), Aslan bəy (Ə. Haqverdiyev “Dağılan tifaq”), Fəxrəddin (N.B.Vəzirov “Müsübəti Fəxrəddin”), Şair Kirmani (H.Cavid “Topal Teymur”) və s. Göstərmək olar.

B.Rzayev daha sonra N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında rejissor və baş rejissor vəzifələrdə fəaliyyətini davam etdirmişdir.

  Rejissor kimi o, 60-dan çox klassik və müaasir əsərlərə uğurlu səhnə quruluşu vermişdir. Bu tamaşalardan S.Mixalkovun “Bahalı oğlan”, M.Əliyevin “Prokuror”, M.F.Axundovun “Hekayəti-xırs quldurbasan”, N.Vəzirovun “Pəhləvani zəmanə”, H.Cavidin “Topal Teymur”, C.Yusifzadənin “Səhər qatarı”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, S.Dağlının “Müflis kolleksioner”, V.Vişnevskinin “Nukbin faciə”, M.Əliyevin “Ana fəryadı”, R.Xəlilzadənin “Rəngli yuxu”, ŞəXurşudun “Sakitlik olmayacaq”, Ü.Hacıbəyovun “Olanlardan-keçənlərdən”, V.Hüseynovun “Yuxuda zarafat”, N.Abdullayevin “Tərs gün”, M.F.Axundovun “Hekayəti Molla İbrahim Xəlil kimyagər”, D.İsabəyovun “Varislər”, S.Səxavətin “Bust”, S.Rəhman “Toy”, B.Rzayevin “Şeyx Zahid Gilani”, “Qəhrəmanlıq xronikası”,”Qç tülkü balası və kirpi”, E.İskəndərzadənin “Qalxın məhkəmə gəlir”, C.Cabbarlınin “Sevil”, H.Mirələmovun “Vicdanın hökmü”, H.Allahyarovun “Bir ovuc torlaq” və s. Göstərmək olar. Bu tamaşalardan C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” və Ü.Hacıbəyovun “Olanlardan –keçənlərdən”respublika Dövlət televiziyasının qızıl fondunada saxlanılır. B.Rzayevin istər qələmə aldığı “Ağlayaq, yoxsa gülək”komediyası, “Şeyx Zahid Gilani və Qəhrəmanlıq xronikası” dramları, istərsə də tamaşaya qoyduğu bir-birindən maraqlı səhnə əsərləri tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır.

  Azərbaycan teatrında xidmətlərinə görə B.Rzayev 1988-ci idə respublikanin əməkdar incəsənət xadimi fəxri ada layiq görülmüşdür.

O, həmçinin 1980-cı ildə Moskvada keçirilmiş kütləvi tamaşaların Ümumittifaq festivalinin qalibi olmuş, XTNS-nin qızıl və fəxri döş nişanını almışdır.

     Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Baba Rzayev 2014-cü il dekabrın 2-də 72 yaşında vəfat edib.