Lənkəran Dövlət Dram Teatrı


  • Teatrın tarixi

   Bu gün Azərbaycan Respublikasının sürətlə inkişaf edən bölgələrindən biri də Lənkərandır. Abadlıq işlərinin geniş vüsət aldığı, müasir şəhər infrastrukturunun formalaşdığı bu diyarda regional inkişafın ideal modelinin yarandığı göz önündədir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfərlərinin birində söylədiyi fikirlərdə də bu, bir daha öz təsdiqini tapır: “Lənkəran həmişə Azərbaycanın ən fəal bölgələrindən olmuşdur. Lənkəranlılar bütün dövrlərdə ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini vermişlər. Xüsusilə müstəqillik dövründə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində lənkəranlıların çox böyük rolu olmuşdur. Bölgənin inkişafının əhəmiyyəti bu gün göz qabağındadır və bu da müstəqilliyimizə əsil töhfədir”.

   Lənkəranda teatr əsaslı fəaliyyətə 1891-ci ilin 18 yanvarında  başlayıb. Bu barədə tədqiqatçı-teatrşünas Qulam Məmmədlinin tərtib etdiyi və 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında çapdan çıxmış “Azərbaycan teatrının salnaməsi (1850-1920)” kitabında məlumat öz əksini tapıb. Kitabın 65-ci səhifəsində “1891-ci il, 18 yanvar, Lənkəran” başlıqlı yazıda oxuyuruq: ”Obşestvennoye sobraniyenin zalında, iki sinifli Lənkəran şəhər məktəbinin yoxsul uşaqları nəfinə həvəskarlar tərəfindən tamaşa verilmişdir”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 7 avqust 2009-cu il tarixli 339 nömrəli əmri ilə Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yaşı məhz bu tarixdən – 18 yanvar 1891-ci ildən təsdiqlənib.

   Qeyd edək ki, Lənkəranda işləmək, burada maarif və mədəniyyət toxumu yaymaq bir çox sənətkarların həyat amalı olub. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayev 1905-ci ilin sentyabrından müəllimlik fəaliyyətinə başlayaraq, burada dörd sinifli məktəbdə təbiət, coğrafiya fənnlərini tədris edib. Bununla yanaşı o, Lənkəran şəhərində dram, xor və nəfəsli orkestr dərnəkləri yaradıb, oğlanlarla yanaşı məktəbli qızları da bu dərnəklərə cəlb edib.

   Şəhərdə teatrın təşəkkül tapmasında görkəmli səhnə ustası, SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın da böyük yaradıcılıq köməyi olub. 1912-ci ildə Lənkərana gələn Sidqi Ruhulla burada dram heyəti yaratmaq istəyən həvəskarlarla “Bəxtsiz cavan”, “Nadir şah” faciələrini, H.Rzayevin “Cəhalət” və N.B.Vəzirovun “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” komediyalarını göstərib.

   1923-cü ildə yerli ziyalılardan Teymur Şahverdiyevin “Altı rəfat” və “Həqiqi röya” pyeslərinin tamaşaları da Lənkəranın mədəni həyatında böyük əks-sədaya səbəb olub. Hər iki əsər yenicə yaradılmış Hüseyn Ərəblinski adına rayon xalq teatrı artistlərinin və yerli ziyalıların qüvvəsi ilə hazırlanıb.

   Xalq teatrı təxminən 10 ildən çox fəaliyyət göstərərək sonralar yaradılmış peşəkar teatr üçün zəmin yaradıb. Respublikanın adlı-sanlı artistləri və müğənnilərindən Həqiqət Rzayeva, Münəvvər Kələntərli, Haşım Kələntərli, İsmayıl Talışıniski, Cahan xanım Talışıniskaya kimi məşhur sənətkarlar ilk addımlarını məhz Lənkəran xalq teatrının səhnəsində atıblar.

   1934-cu ilin payızında Lənkəranda açılan Dövlət Dram Teatrı 1949-cu ilə kimi səmərəli fəaliyyət göstərib. Teatrın ilk direktoru və baş rejissoru Əməkdar artist Süleyman Səlimbəyov olub.  Müharibə illərində böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətlərinə görə teatrın direktoru və rejissoru Qəni Vəliyev və aktyor  Kamil Nəcəfov Azərbaycanın Əməkdar artisti fəxri adına, bir qrup aktyor isə respublika Ali Sovetinin Fəxri Fərmanına layiq görülüb.

   Lənkəranlıların teatr sənətinə sonsuz məhəbbəti nəticəsində 1959-cu ilin dekabrında rayonda yenidən H.Ərəblinski adına xalq teatrı təşkil edilib. Cavan yaradıcı qüvvələrlə müntəzəm iş aparmaq, yeni-yeni istedadları axtarıb tapmaq, öz repertuarını müasir həyatla səsləşən əsərlərlə zənginləşdirmək və beləliklə də xalqa yüksək mədəni xidmət göstərmək kimi vəzifələr xalq teatrının əsas fəaliyyət proqramı olub. Teatra respublikanın əməkdar artisti Kamil Nəcəfov rəhbərlik edib.

   1973-cü il dekabrın 6-da teatr M.İbrahimovun “Yaxşı adam” tamaşası ilə yenidən öz pərdəsini sənətsevərlərin üzünə açıb.

   Teatr 1976-cı ildə gənclərin estetik tərbiyəsi işi sahəsində fəaliyyəti və Mixail Musiyenkonun “Nəsillər eşidin!” əsərinin tamaşasına görə “Respublika gənclər mükafatı” laureatı adına layiq görülüb.

   Yarandığı ilk dövrdən sağlam mənəvi prinsiplər üzərində təşəkkül tapan Lənkəran Dövlət Dram Teatrı ötən müddət ərzində 270-dən çox əsərə səhnə həyatı verib. Repertuarında Azərbaycan dramaturqlarının əsərləri ilə yanaşı, Qərbi Avropa, rus və digər ölkə xalqlarının dramaturgiyasından incilərin mühüm yer tutduğu bu sənət ocağı fəaliyyəti dövründə nəinki respublikamızda, eyni zamanda bir sıra xarici ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq festivallarda uğurlar qazanıb. Teatr 25-30 may 2007-ci il tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyətinin Dənizli şəhərində keçirilən Beynəlxalq teatr festivalında Üzeyir Hacıbəylinin “Olanlardan keçənlərdən” tamaşasıyla, 17-26 aprel 2008-ci il tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyətinin Konya şəhərində keçirilən “Min səs, bir nəfəs” Beynəlxalq Teatr Festivalında Elçinin “Dəlixanadan dəli qaçıb” tamaşasıyla, 2009-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində keçirilən “Yeni teatr” 1-ci Respublika festivalında G.Fiqeyredonun ”Ezop” tamaşasıyla, 2010-cu ilin noyabr ayında Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərində keçirilən 15-ci Beynəlxalq Teatr Festivalında və 9-15 may 2011-ci il tarixlərində bu ölkənin Dənizli şəhərində keçirilən Beynəlxalq teatr festivalında Qriqori Qorinin “Herostratı unudun!” tamaşasıyla respublikamızı təmsil etmişdir. 

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramı çərçivəsində 2014-cü ilin sentyabr ayının 10-dan 19-dək Şəkidə keçirilən I Beynəlxalq teatr festivalında teatrın truppası italyan dramaturqu E.Filipponun “Ruhlar” tamaşası ilə çıxış edərək təşkilat komitəsi tərəfindən diplom və xatirə hədiyyəsi ilə mükafatlandırılıb.

    Qazandığı uğuların nəticəsi olaraq 2016-cı ilin iyun ayından Lənkəran Dövlət Dram Teatrına “Aparıcı teatr” stasusu verilib.

   Özünün bütün fəaliyyəti boyu Lənkəran teatrı digər ölkə teatrları və ya əcnəbi rejissorlarla əməkdaşlığa həmişə önəm verib. Bolqarıstandan Xristo Stoyçev, Gürcüstandan Zurab Pxakidze, Ukraynadan Arkadi Nepitalyuk və digər ölkələrdən dəvət edilmiş rejissorlar teatrda maraqlı tamaşalar hazırlayıblar.

   2015-ci ilin dekabrında İrandan dəvət edilmiş rejissor Xeyrullah Təğiyənipur dramaturq Bəhram Beyzayinin “İlan Sultan” əsərinə maraqlı səhnə quruluşu verib. Bu tamaşa İranla Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin genişlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Belə ki, Lənkəran teatrının İran İslam Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr-Dram Sənəti Baş İdarəsi ilə bağladığı müqaviləyə əsasən “İlan Sultan” tamaşası Lənkəranla yanaşı, İranın bir sıra şəhərlərində, həmçinin 2016-cı ilin yanvar ayında Tehran şəhərində keçirilən 34-cü Beynəlxalq Fəcr Teatr Festivalı çərçivəsində  bu ölkənin Təbriz və Məşhəd şəhərlərində uğurla nümayiş etdirilib. Teatr həmçinin İran İslam Respublikasının Həmədan şəhərində keçirilən 24-cü Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalında P.Nurəliyevanın “Dəcəl keçi” (1-6 dekabr 2017-ci il), Həmədan şəhərində keçirilən 25-ci Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalında Əjdər Olun “Meşəbəyinin dostları” (20-25 noyabr 2018-ci il),  Zəncan şəhərində keçirilən 4-cü Milli Teatr Festivalında E.Əskərovun “Sehirbazlar dərəsi” (8-12 iyul 2019-cu il), Tehran şəhərində keçirilən “Adət-Ənənə” Milli Teatr Festivalında iranlı rejissor Bəhram Beyzayini “Senemar” (14-18 avqust 2019-cu il) tamaşaları ilə çıxış edərək, bu mötəbər sənət yarışmalarında diplomlarla mükafatlandırılıb.

    2019-cu il iyunun 1-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 1-ci Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalına ev sahibliyi edib. Bu möhtəşəm   sənət bayramında ölkəmizin 10 sənət ocağı - Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Gənc   Tamaşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Gəncə Dövlət Kukla Teatrı, Lənkəran  Dövlət Dram Teatrı, Bakı Uşaq Teatrı, Qax Dövlət Kukla Teatrı, Şəki Dövlət Dram Teatrı, Salyan Dövlət Kukla Teatrı və müstəqil “Ol” Teatrı ilə yanaşı, həmçinin Böyük Britaniyanın “Two  Destination Language” Teatrı, Gürcüstanın “Azadlıq” Teatrı,   İranın Ərdəbil şəhərinin “Muğan Hünər”, Təbriz şəhərinin “Mika” və "Ünvan"  teatrının kollektivləri iştirak edərək öz məharətlərini nümayiş etdiriblər.

   Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 9 noyabr 2004-cü il tarixində cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində Lənkəran Dövlət Dram Teatrına da baş çəkərək burada yaradılan şəraitlə tanış olub, yaradıcı kollektivin üzvlərinin qayğıları ilə maraqlanıb, onlarla xatirə şəkli çəkdirib.   > <
  • Yeniliklər   Lənkəran teatrının yeni direktor müavini kollektivə təqdim olunub

   Mayın 10-da Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktor müavini İntiqam Hacılı kollektivə təqdim olunub.  Bu münasib..


   Ulu Öndərin ad günü Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qeyd olunub 09.05.2022

   Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü münasibətilə Lənkəran Dövlət Dram Tea..


   Onun rənglər dünyası

   Rənglər insanı fəallaşdıra, sakitləşdirə, həyəcanlandıra, üşüdə və ya isidə, ona narahatlıq və ya rahatlıq gətirə bilər. R..


   Region teatrlarına yeni təyinat almış rejissorların dilindən

   Mənə elə gəlir ki, bu gün ümumən dünyada teatr özünün mürəkkəb dövrünü yaşayır. Bu, “olum, ya ölüm” yox, birmənalı “olum”u..


   Gənc aktyorlar üçün məşğələlərə start verilib

   Fevralın 3-dən Lənkəran Dövlət Dram Teatrında gənc aktyorlar üçün məşğələlərə start verilib. Məşğələləri teatrın baş rejis..


   Teatr 130-cu mövsümünə başqa səhnədə yekun vurub

   Bir neçə ildir ki, Lənkəran Dövlət Dram Teatrı mövsümün açılış və bağlanış mərasimlərini doğma səhnədən kənarda keçirir. Ə..


   Mədəniyyət naziri Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcı heyəti ilə görüşüb

   İyulun 1-də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının yara..


   “Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Tural Hümmətov

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi "Səhnədən səngərə" layihəsinin beşinci buraxılışını təqdim edir.


   Teatr rəhbərləri ilə görüş keçirildi

   Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müşaviri Elnur Əliyev və nazirliyin İncəsənət şöbəsinin müdiri Fərəh Aca..


   “Vətənpərvərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi” qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi

   İyunun 17-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ötən ilin oktyabrında elan edilən “Vət..


   “Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Zamin Rəhimov

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi "Səhnədən səngərə" layihəsinin dördüncü buraxılışını..


   Şəhid ailələrinə və qazilərə diqqət və qayğı ilə yanaşırıq

   Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 44 günlük müharibədə qazandığımız Zəfər xalqımızın minlərlə qəhrəman övladı..


   Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatlar təqdim olundu

   İyunun 14-də Milli Xalça Muzeyində Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Azərbaycan mədəniyyətinin..


   “Çıraqqala”da aparılan bərpa-konservasiya işləri davam edir

   İyunun 11-də Şabran rayonunda yerləşən “Çıraqqala” abidəsində aparılan bərpa-konservasiya işləri ilə ta..


   Ustad xanəndənin 120 illiyinə həsr olunmuş videokonfrans keçirildi

   İyunun 10-da Azərbaycan muğam ifaçılığında özünəməxsus dəst-xətti olan görkəmli xanəndə, Xalq artist..


   "Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Hikmət Məmmədov

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi "Səhnədən səngərə" layihəsinin üçüncü buraxıl..


   Ağdam şəhərinə media-tur təşkil olunub

   İyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə ..


   “Nizamidən Yunusa: bir olmaq” mövzusunda videokonfrans keçirildi

   Məlum olduğu kimi, 2021-ci il Türk dünyasının bir neçə dahi şair və mütəfəkkirlərinin əlamətdar ildönümləri yadda qalacaq...


   Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyəti Rusiyaya səfər edib

   Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasına səfər edib. Nümayəndə heyətinə nazirli..


   “Art Management” vebinarlarına start verilir

   Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə 25 may tarixində saat 20:00-da “Art Management&r..


   Tahir Teymur oğlu Salahov dünyasını dəyişib

   Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, dü..


   Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Naminə Mədəni Müxtəliflik Günü münasibətilə beynəlxalq vebinar keçirilib

   21 may – Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Naminə Mədəni Müxtəliflik Günü münasibətilə  ..


   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov

   Müsahibənin mətni təqdim olunur:

   Anar müəllim, Prezident İlham Əliyev sizi mədəniyyət naziri təyin edərkən nazir..


   Tofiq Quliyevin abidəsinin ucaldılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, görkəmli Azərbaycan bəstəka..


   S.X.Rüstəmxanlının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

   Azə..


   "Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Rauf Əliyev

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi "Səhnədən səngərə" layihəsinin ilk buraxılışını təqdim edir.

   ..


   http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/13573

   Kazan şəhərində keçirilən Rudolf Nureyev adına XXXIV Beynəlxalq Balet Festivalı görkəmli Azərbaycan bəstəkarı,..


   Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə videokonfrans keçirilib

   Mayın 18-i dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İCOM) təşəbb&u..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru: Prezidentimizin Sərəncamı bizi daha yaxşı işləməyə sövq edir

   Lənkəran, 16 may, Bağır Əliyev, AZƏRTAC

   Prezident İlham Ə..


   İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak ediblər

   Mayın 12-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa “Xarıbülbül” musiqi festivalına ev sahibliyi edir...


   Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. 197..


   Mədəniyyət Nazirliyi “Səhnədən səngərə” layihəsini təqdim edir

   Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında dəmir yumruq olub işğalçını əzən, yurd yerlərimizi yağı tapdağı..


   Xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib

   Azərbaycanın mədəniyyət ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr və kino aktyoru, Xalq artisti, Prezident tə..


   Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Ənənələrimizi yaşadanlar”

   Mayın 5-də Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçaçı günü” peşə bayramı mü..


   Xalq şairi Fikrət Qoca əbədiyyata qovuşdu

   Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümay..


   “Xalçalarımız: dünənimiz, bu günümüz, sabahımız” mövzusunda videokonfrans keçirildi

   Mayın 4-də Mədəniyyət Nazirliyi, Milli Xalça Muzeyi, “Azərxalça” ASC və Gəncə Regional Mədəniyyə..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktrisaları respublika bədii qiraət müsabiqəsinin mükafatlarına layiq görülüb

   Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi ili” ..


   “Böyük Qayıdış” qısametrajlı bədii, sənədli və animasiya film layihələri müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub

   Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elan olunmuş “Böyük Qayıdış” qısametrajlı..


   Vətən müharibəsindəki şanlı Qələbəmizə həsr olunan bəstəkarlıq müsabiqəsi elan edilir

   Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Aka..


   Mədəniyyət Nazirliyi “İslam irsimizi tanıyaq” layihəsini təqdim edir

   Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi müqəddəs Ramazan ayında “İslam irsimizi tanıyaq” layihəsi..


   Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov dünyasını dəyişib

   Tanınmış müğənni, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Baloğlan Əşrəfov 2021-ci il aprelin 26-da 70 yaşında vəf..


   “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını ifşa edir” mövzusunda vebinar keçirilib

   Aprelin 26-da Əqli Mülkiyyət Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, UNESCO üzrə Azərb..


   Milli Kitabxanada “Cəmiyyətin intellektual inkişafında kitab və mütaliənin rolu” mövzusunda konfrans keçirilib

   Aprelin 23-də Milli Kitabxanada Dünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü ilə əlaqədar “Cəmiyyə..


   Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə həsr olunmuş videokonfrans keçirilib

   Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Azad Cəfər..


   Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə ICESCO arasında məsləhətləşmələr aparılıb

   İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı ilə (ICESCO) Azərbaycan Respublikasının təşkilat üzrə Milli Ko..


   Aşıq Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilib

   Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına..


   Nazir Anar Kərimov Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoralla görüşüb

   Aprelin 13-də Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov Türkiyənin ölkəmizdəki fövqəladə və..


   Leyla Əliyevanın “Tanrının səsini eşitmək istəyirəm” şeir toplusunun təqdimat mərasimi keçirilib

   Aprelin 9-da Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Bakıdakı qərargahında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Le..


   Rusiya Prezidenti tanınmış xoreoqraf soydaşımızı təltif edib

   Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin 6 aprel 2021-ci il tarixli fərmanı ilə Sankt-Peterburq Dövlət Akademi..


   Azərbaycanla Əfqanıstan arasında mədəni əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu

   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov aprelin 8-də Əfqanıstan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəl..


   “Müasir dövrdə Nizami mədəni irsinin təfsiri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

   Aprelin 7-də Azərbaycan Milli Kitabxanasında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin ingilis dilində nəşr etdiyi “The interpr..


   “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın əqli mülkiyyəti və bəşəriyyətin mədəni sərvətidir” mövzusunda vebinar keçirildi

   Aprelin 5-də “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın əqli mülkiyyəti və bəşəriyyətin mədəni sərvətidir” mövzusunda vebin..


   Mədəniyyət naziri Gürcüstanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüş keçirib

   Aprelin 1-də Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov Gürcüstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli s..


   Lənkəran teatrı “Novruz çələngi” ilə beynəlxalq festivala qatılıb


   İran İslam Respublikasının Dramatik İncəsənət Mərkəzi Beynəlxalq Novruz festivalına start verib. Reyting.az xəbər ve..


   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müraciəti

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşada Cıdır d..


   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimovun Novruz bayramı münasibətilə ictimaiyyətə təbriki

   Əziz həmvətənlər!

   Sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir, bu əziz günlərdə hər kəsə bahar..


   Mədəniyyət naziri Anar Kərimov İranın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşdü

   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov martın 18-də İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və..


   Teatr şçiləri şəhid məzarlarını ziyarət ediblər

   Fevralın 5-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrının bir qrup işçisi başda teatrın direktoru Tofiq Heydərov olmaqla ölkəmizin suve..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yubiley tədbiri

   03 noyabr 2020-ci il tarixdə Lənkəran Dövlət DramTeatrında, bu sənət ocağında çalışmış quruluşçu rəssam Məzaim Qurbanovun ..


   Lənkəran teatrı “Senemar” tamaşasının onlayn nümayişini keçirəcək

   Mayın 19-da saat 19.00-da Lənkəran Dövlət Dram Teatrı özünün rəsmi “Facebook” səhifəsində ..


   Xüsusi karantin rejimi dövründə teatrların fəaliyyətinə həsr olunmuş videokonfrans keçirilib

   Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə koronavirus (COVİD-19) infeksiyası səbəbindən tətbiq edilən sosial izolyasiya tədbirləri..


   Lənkəran Teatrı virtual tamaşaların nümayişinə başlayır

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı bəşəriyyətin bəlasına çevrilən  COVİD 19-  koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmı..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait köçürüb

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bəşəriyyətin bəlasına çevrilmiş COVID-19 koronavirus pandemiya..


   YOLDAŞIMIZIN XATİRƏSİ

        Azərbaycanın teatr ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Lənkəran Dövlət Dram Teatrının quruluşçu rej..


   20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş tamaşa

   Yanvarın 19-da Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yazıçı-publisist Ağaddin Babayevin 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisə..


   Premyera-uşaqlar üçün hazırlanmış yeni il tamaşası

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi məktəbyaşlı tamaşaçılarını Yeni il ərəfəsində və bayram günlərində yeni səhnə əs..


   Lənkəran teatrı Bakıda “Vəfalı Səriyyə” tamaşası ilə çıxış edib

   Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş teatr həftəsi çərçivəsində Lənkə..


   Lənkəran teatrı Lerikdə qastrol səfərində olub

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Lerikdə qastrol səfərində olub.

   Teatrın truppası Lerik Rayon Mədəniyyət Evinin səhnə..


   Lənkəran Teatrının aktyorları Cəlilabadda “Şənbə axşamı” tamaşası ilə çıxış ediblər

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası Cəlilabad şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində Qırğızıstanın Xalq yazıç..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 129-cu mövsümünü Neftçalada açıb

   2019-cu il sentyabrın 27-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 129-cu mövsümünü doğma səhnədən kənarda -..


   Yeni Premyera

   2019-cu il aprel ayının 24-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Qırğızstanın xalq yazıçısı Mar Bayciyevin “..


   Yeni Premyera

   2019-cu il mayın 14-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrında iranlı dramaturq Bəhram Beyzayinin “Senemar” faciəs..


   Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Lənkəran teatrında olub

   Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev iyulun 18-də cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində Lənkəran Dövlət Dram T..


   Təbrik edirik!

   Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev iyulun 18-də cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində ..


   Lənkəran teatrı Lerikdə qastrol səfərində olub

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası Lerikdə qastrol səfərində olub. Yaradıcı kollektiv Lerik rayon ..


   “Yeni gün” musiqili-informasiya proqramı

   Lənkəran teatrının yaradıcı kollektivi yenidən “Yeni gün” musiqili-informasiya proqramında qonaq olub. 2..


   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının hamilik köməyi ilə Cəlilabad Xalq Teatrı beş illik fasilədən sonra

   Cəlilabad Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin Xalq Teatrı 5 illik fasilədən sonra öz fəaliyyətini bərp..


   Lənkəran teatrında Milli Ordumuzla bağlı həmrəylik toplantısı keçirilib

   İşğal olunmuş ərazilərdə erməni silahlı birləşmələrinin təxribat əməllərinə Azərbaycan Ordusu tərəfində..


   Təbrik edirik!

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aparıcı aktyoru Əbülfəz Axundov səhnə fəaliyyətində əldə etdiyi nailiyyə..


   Təbrik edirik!

   Dekabrın 30-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev respublikanın bir qrup  mədəniyyət və incəs..


   Azərbaycan Memarlar İttifaqının Plenumunun iştirakçıları üçün tamaşa

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının  truppası Azərbaycan Memarlar İttifaqının ..


   Lənkəran teatrının yaradıcı kollektivi İctimai Televiziyada

   Oktyabrın 31-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yaradıcı kollektivi İctimai Tel..


   İranlı rejissor Lənkəran teatrında tamaşa hazırlayır

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı İran İslam Respublikasının Tehran Şəhər Teatrı ilə..


   Təbrik edirik!

   Mayın 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusi..


   Lənkəran teatrı Tehran festivalında iştirak edəcək

   Bakı. 29 aprel. REPORT.AZ/ Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı İran paytax..


   Lənkəran teatrı rayonun mədəniyyət müəssisələrinə hamilik edəcək

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında rayonun mədəniyyət işçilərinin iştirakı ilə sem..


   Lənkəran teatrı Yardımlıda qastrol səfərində olub

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası  Yardımlı şəhərində qastrol səfər..


   Milli Ordunun əsgərləri qarşısında xeyriyyə tamaşası

   Ənənəsinə sadiq qalan Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası noyabrın 23-də M..


   Uşaqlar üçün yeni tamaşa

     Oktyabrın 30-da Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yazıçı-jurnalist Ağ..


   "Əcnəbi Kürəkən" Lerikdə

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası oktyabrın 24-də Lerik rayonunda qastrol..


   Şəkidə Beynəlxalq teatr festivalı

   Uğurla davam edən I Şəki Beynəlxalq teatr festivalının növbəti günündə- sentyabrın 15-də axşam teatrsev..


   Mədəniyyət və turizm naziri Lənkəran teatrında

   Sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Nəcəf bəy Vəziro..


   İ.Əfəndiyevin “Qəribə oğlan” komediyasının premyerası

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yaradıcı kollektivi özünün 123-cü mövsümünü başa..


   Allah rəhmət etsin!

   Azərbaycanın tanınmış səhnə ustası, Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru Eynə..


   15 iyun - Milli Qurtuluş günü

   İyunun 14-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 15 iyun - Milli Qurtuluş gününə həs..


   "Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü"

    1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi tər..


   "28 May" Respublika günü

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 28 May-Respublika günü münasibətilə bayram tədbi..


   “Ruhlar” Lənkəran səhnəsində

   Mayın 22-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində italyan dramaturqu Eduard..


   Lənkəran teatrında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü qeyd olunub

   Mayın 8-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri ..


   İncəsənət xadimlərinə Prezident mükafatları verilib

   Aprelin 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Preziden..


   Mədəniyyət və turizm naziri Masallida

   Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev aprelin 28-də Masallıda vətəndaşları qəbul edib. Lənkəran ş..


   Lənkəran teatrı «Şeytan işığı» tamaşası ilə Astarada çıxış edib

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası aprelin 19-da Astara rayon mədəniyyət e..


   Qrim rəssamı Ədilə Məmmədovanın yubileyi qeyd olundu

   Aprelin 2-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının qrim rəssamı Ədilə Məmmədovanın ana..


   Təbrik edirik!

   Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aparıcı aktyoru..


   10 Mart "Milli Teatr Günü"

   Martın 10-da Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Milli Teatr Günü münasibətilə bayra..


   Yeni Direktor

   Bu gün Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrnda bədii və texniki heyətlərin birgə iclası k..


   "Qanlı yanvar"

   Yanvarın 17 və 20- də Qanlı Yanvar faciəsinin 24-cü ildönümü münasibətilə N.B. Vəzirov adına Lənkəran D..


   Yeni Tamaşa

   Fevralın 28-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Əhməd Orucoğlunun “Mehriban ailə”..


   İtalyan dramaturqunun əsəri Lənkəran səhnəsində

   Teatrda baş rejissor Tural Mustafayevin quruluşunda məşhur italyan dramaturqu Eduard..


   Uşaqlar üçün yeni tamaşa

   Teatrda məktəblilərin qış tətili ilə əlaqədar A.Şaiqin “Danışan kukla” əsərinin mot..


   Yeni Premyera

   Oktyabrın 12-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında italyan drama..


   II Respublika Festivalı 2011

   Artıq ikinci dəfədir ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ölkəmizdə “Yeni Teatr” adlı ..


   Yeni tamaşalar hazırlanır

   N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında iki tamaşanın son məşqləri gedir. İ..


   Yeni Premyera

   İyulun 12-də Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında dramaturq Maarif..


   “Muğan Hünər” adlı teatr qrupu Lənkəranda 2009

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin layihəsi çərçivəsində İran..


   Antalya Teatrı Lənkəranda 2007

   Antaliya Azize Kahraman Eğitim Merkezinin teatr kollektivi 26-31 iyul 2007-ci il ta..   Son Xəbərlər

   17.05.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrı “Haqqın 44 günü” tamaşası ilə Masallıda çıxış edəcək.

   10.05.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yeni direktor müavini kollektivə təqdim olunub.

   09.05.2022 / www.ikisahil.az

   Lənkəranda Ulu Öndərə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

   09.05.2022 / www.azpress.az

   Ulu Öndərin ad günü Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qeyd olunub.

   27.04.2022 / www.azpress.az

   İŞGÜZAR GÖRÜŞLƏR

   15.04.2022 / https://www.azerbaijan-news.az

   Onun rənglər dünyası...

   31.03.2022 / www.azpress.az

   LƏNKƏRANDA 31 MART SOYQIRIMI QURBANLARININ XATİRƏSİ ANILIB.

   28.03.2022 / www.azpress.az

   LƏNKƏRANDA BEYNƏLXALQ TEATR GÜNÜ QEYD OLUNUB.

   27.03.2022 / www.reyting.az

   Lənkəranda “Casus”un məşqlərinə başlanılıb.

   23.03.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı uşaqların Novruz bayramını “Tilsimlənmiş qız” tamaşası ilə rövnəqləndirib .

   21.03.2022 / www.xeberfakt.az

   Novruz bayramı münasibətilə Lənkəranda şəhid ailələri ziyarət olunub.

   18.03.2022 / www.medeniyyet.az

   Region teatrlarına yeni təyinat almış rejissorların dilindən...

   13.03.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrının bir qrup əməkdaşı Fəxri fərmanla mükafatlandırılıb.

   12.03.2022 / www.525.az

   Əməkdar artistin xatirə gecəsi keçirilib.

   11.03.2022 / www.azertag.az

   “Haqqın 44 günü” tamaşası rayonlarda nümayiş olunacaq.

   10.03.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrında 10 Mart-Milli Teatr Günü qeyd olunub.

   08.03.2022 / www.azpress.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası Salyan və Neftçala rayonlarında qastrol səfərində olub.

   08.03.2022 / www.reyting.az

   “Haqqın 44 günü” tamaşası iki rayonda təqdim olunub.

   24.02.2022 / www.azpress.az

   Lənkəranda YAP ərazi təşkilatının hesabat-seçki yığıncağı keçirilib.

   19.02.2022 / www.azpress.az

   YAP Lənkəran Dövlət Dram Teatrı ərazi təşkilatının yığıncağı keçirilib.

   18.02.2022 / www.azpress.Az

   Lənkəran teatrının truppası “Vəfalı Səriyyə” tamaşası ilə Lerikdə çıxış edib

   07.02.2022 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrında “Açıq qapı” günü keçirilib

   19.01.2022 / www.azertag.az

   Lənkəran Dovlət Dram Teatrına yeni baş rejissor təyin olunub.

   19.12.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrında uşaqlar üçün hazırlanmış Yeni il tamaşasının premyerası olub

   19.12.2021 / www.reyting.az

   Yeni il tamaşasının premyerası olub

   26.11.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının truppası Biləsuvarda qastrol səfərində olub

   24.11.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrın truppası Ağdamda qastrol səfərində olub

   10.11.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının gənc rejissoru Respublika festivalında üçüncü yeri tutub.

   08.11.2021 / www.azertag.az

   Lənkəranlılar Zəfər Gününü böyük coşqu ilə qeyd edirlər

   05.11.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran teatrı Astarada “Vəfalı Səriyyə” tamaşası ilə çıxış edib

   21.10.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 131-ci mövsümünə başlayıb

   02.10.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Teatrı yeni mövsümə “Vəfalı Səriyyə və ya göz yaşı içində gülüş” tamaşası ilə başlayacaq

   01.10.2021 / www.azertag.az

   Uzun fasilədən sonra teatrlar yeni səhnə əsərləri ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir

   27.09.2021 / www.azertag.az

   Cənub bölgəsində şəhidlərimizin xatirəsi ehtiramla anılıb

   01.08.2021 / www.azertag.az

   Ağdam və Lənkəran Dövlət Dram teatrları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqla əlaqədar niyyət sazişi imzalanıb

   16.07.2021 / www.reyting.az

   Teatr 130-cu mövsümünə başqa səhnədə yekun vurub

   02.07.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət naziri Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcı heyəti ilə görüşüb

   30.06.2021 / www.mct.gov.az

   “Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Tural Hümmətov

   24.06.2021 / www.mct.gov.az

   Teatr rəhbərləri ilə görüş keçirildi

   24.06.2021 / www.mct.gov.az

   Teatr rəhbərləri ilə görüş keçirildi

   22.06.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət naziri Anar Kərimov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinos ilə görüşüb

   22.06.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şuraya seçkilər keçiriləcək

   17.06.2021 / www.mct.gov.az

   “Vətənpərvərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi” qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi

   17.06.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında mədəni əlaqələr müzakirə edildi

   17.06.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında mədəni əlaqələr müzakirə edildi

   17.06.2021 / www.mct.gov.az

   “Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Zamin Rəhimov

   17.06.2021 / www.mct.gov.az

   “Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Zamin Rəhimov

   16.06.2021 / www.mct.gov.az

   Şəhid ailələrinə və qazilərə diqqət və qayğı ilə yanaşırıq

   16.06.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət naziri dünya şöhrətli baletmeyster Eldar Əliyevi qəbul edib

   14.06.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatlar təqdim olundu

   14.06.2021 / www.mct.gov.az

   “Çıraqqala”da aparılan bərpa-konservasiya işləri davam edir

   11.06.2021 / www.mct.gov.az

   Ustad xanəndənin 120 illiyinə həsr olunmuş videokonfrans keçirildi

   08.06.2021 / www.mct.gov.az

   "Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Hikmət Məmmədov

   08.06.2021 / www.mct.gov.az

   Ağdam şəhərinə media-tur təşkil olunub

   25.05.2021 / www.mct.gov.az

   “Nizamidən Yunusa: bir olmaq” mövzusunda videokonfrans keçirildi

   24.05.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyəti Rusiyaya səfər edib

   24.05.2021 / www.mct.gov.az

   “Art Management” vebinarlarına start verilir

   24.05.2021 / www.mct.gov.az

   Tahir Teymur oğlu Salahov dünyasını dəyişib

   21.05.2021 / www.mct.gov.az

   Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Naminə Mədəni Müxtəliflik Günü münasibətilə beynəlxalq vebinar keçirilib

   21.05.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov "Xalq qəzeti"nə müsahibə verib

   21.05.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov "Xalq qəzeti"nə müsahibə verib

   20.05.2021 / www.mct.gov.az

   Tofiq Quliyevin abidəsinin ucaldılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   20.05.2021 / www.mct.gov.az

   Tofiq Quliyevin abidəsinin ucaldılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   20.05.2021 / www.mct.gov.az

   S.X.Rüstəmxanlının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   19.05.2021 / www.mct.gov.az

   "Səhnədən səngərə" layihəsi çərçivəsində təqdim olunur: Şəhid Rauf Əliyev

   18.05.2021 / www.mct.gov.az

   Tatarıstanda Beynəlxalq Balet Festivalı Fikrət Əmirovun "1001 gecə" əsəri ilə açılıb

   18.05.2021 / www.mct.gov.az

   Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə videokonfrans keçirilib

   16.05.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru: Prezidentimizin Sərəncamı bizi daha yaxşı işləməyə sövq edir

   12.05.2021 / www.president.az

   İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak ediblər

   07.05.2021 / www.president.az

   Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

   07.05.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət Nazirliyi “Səhnədən səngərə” layihəsini təqdim edir

   07.05.2021 / www.mct.gov.az

   Xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib

   06.05.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Ənənələrimizi yaşadanlar”

   05.05.2021 / www.mct.gov.az

   Xalq şairi Fikrət Qoca əbədiyyata qovuşdu

   04.05.2021 / www.mct.gov.az

   “Xalçalarımız: dünənimiz, bu günümüz, sabahımız” mövzusunda videokonfrans keçirildi

   02.05.2021 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrının iki aktrisası respublika bədii qiraət müsabiqəsindən mükafatla qayıdıb

   01.05.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktrisaları respublika bədii qiraət müsabiqəsinin mükafatlarına layiq görülüb

   30.04.2021 / www.mct.gov.az

   “Böyük Qayıdış” qısametrajlı bədii, sənədli və animasiya film layihələri müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub

   28.04.2021 / www.mct.gov.az

   Vətən müharibəsindəki şanlı Qələbəmizə həsr olunan bəstəkarlıq müsabiqəsi elan edilir

   27.04.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət Nazirliyi “İslam irsimizi tanıyaq” layihəsini təqdim edir

   27.04.2021 / www.mct.gov.az

   Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov dünyasını dəyişib

   26.04.2021 / www.mct.gov.az

   “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını ifşa edir” mövzusunda vebinar keçirilib

   23.04.2021 / www.mct.gov.az

   Milli Kitabxanada “Cəmiyyətin intellektual inkişafında kitab və mütaliənin rolu” mövzusunda konfrans keçirilib

   19.04.2021 / www.mct.gov.az

   Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə həsr olunmuş videokonfrans keçirilib

   19.04.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə ICESCO arasında məsləhətləşmələr aparılıb

   15.04.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət Nazirliyi beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə “Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4Culture) qlobal kampaniyasına başlayır

   15.04.2021 / www.mct.gov.az

   Aşıq Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilib

   13.04.2021 / www.mct.gov.az

   Nazir Anar Kərimov Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoralla görüşüb

   12.04.2021 / www.mct.gov.az

   Leyla Əliyevanın “Tanrının səsini eşitmək istəyirəm” şeir toplusunun təqdimat mərasimi keçirilib

   09.04.2021 / www.mct.gov.az

   Rusiya Prezidenti tanınmış xoreoqraf soydaşımızı təltif edib

   08.04.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycanla Əfqanıstan arasında mədəni əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu

   08.04.2021 / www.mct.gov.az

   “Müasir dövrdə Nizami mədəni irsinin təfsiri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

   05.04.2021 / www.mct.gov.az

   “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın əqli mülkiyyəti və bəşəriyyətin mədəni sərvətidir” mövzusunda vebinar keçirildi

   02.04.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət naziri Gürcüstanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüş keçirib

   22.03.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı İranda keçirilən beynəlxalq onlayn festivala qatılıb

   21.03.2021 / www.reyting.az

   Lənkəran teatrı “Novruz çələngi” ilə beynəlxalq festivala qatılıb

   20.03.2021 / www.president.az

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müraciəti

   20.03.2021 / www.mct.gov.az

   Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimovun Novruz bayramı münasibətilə ictimaiyyətə təbriki

   18.03.2021 / www.mct.gov.az

   Mədəniyyət naziri Anar Kərimov İranın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşdü

   27.02.2021 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrı Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş audio-video kompozisiyanın təqdimatını keçirib

   26.02.2021 / www.reyting.az

   Soyqrıma həsr olunmuş kompazisiyanın təqdimatı keçirilib

   26.02.2021 / www.manera.az

   Lənkəran teatrı soyqırımın ildönümünə kompozisiya hazırlayıb

   05.02.2021 / www.azertag.az

   Lənkəranın teatr işçiləri şəhid məzarlarını ziyarət ediblər

   20.01.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran Teatrında “Şəhidlər” ədəbi-bədii kompozisiyanın audio-video formatda təqdimatı olub

   19.01.2021 / www.azertag.az

   Lənkəran teatrı “İlan Sultan” tamaşasını onlayn təqdim edəcək

   12.11.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrından nəcib təşəbbüs

   04.11.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran teatrının direktoru: Ən böyük arzumuz Şuşa şəhərində tamaşalarla çıxış etməkdir

   31.10.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə edib

   27.06.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı “Olanlardan-keçənlərdən” tamaşasını onlayn nümayiş etdirəcək

   22.06.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı “Manqurt” tamaşasını onlayn nümayiş etdirəcək

   30.05.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı onlayn qaydada “Ay lolo və ya moskvalı gəlin” tamaşasını təqdim edəcək

   15.05.2020 / www.kaspi.az

   Gənc rejissor və yazarları işə dəvət edən teatr

   13.05.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrında "Ruhlar" tamaşasının onlayn nümayişi olacaq

   15.04.2020 / www.mct.gov.az

   Xüsusi karantin rejimi dövründə teatrların fəaliyyətinə həsr olunmuş videokonfrans keçirilib

   31.03.2020 / www.azpress.az

   Lənkəran Teatrı virtual tamaşaların nümayişinə başlayır

   29.03.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait köçürüb

   19.01.2020 / www.reyting.az

   Böyük faciəyə həsr olunmuş tamaşa nümayiş etdirilib

   19.01.2020 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş tamaşa nümayiş etdirilib

   21.12.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Teatrında uşaqlar üçün hazırlanmış Yeni il tamaşasının premyerası olub

   04.12.2019 / www.medeniyyet.az

   Səriyyənin vəfası

   27.11.2019 / www.mct.gov.az

   “Vəfalı Səriyyə” Bakı səhnəsində

   27.11.2019 / www.sia.az

   Lənkəran teatrı Bakıda “Vəfalı Səriyyə” tamaşası ilə çıxış edib

   18.11.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyorları Bakıda “Vəfalı Səriyyə” tamaşası ilə çıxış edəcəklər

   10.11.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Lerikdə qastrolda olub

   08.11.2019 / www.report.az

   Lənkəran teatrı Lerikdə qastrol səfərində olub

   30.09.2019 / www.mct.gov.az

   Lənkəran Teatrının aktyorları Cəlilabadda “Şənbə axşamı” tamaşası ilə çıxış ediblər

   30.09.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyorları Cəlilabadda “Şənbə axşamı” tamaşası ilə çıxış ediblər

   27.09.2019 / www.azpress.az

   Lənkəran teatrı özünün 129-cu mövsümünü Neftçalada açıb

   27.09.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 129-cu mövsümünü Neftçalada açıb

   19.09.2019 / www.azertag.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı yeni mövsümə Neftçalada start verəcək

   24.04.2019 / www.ona.az

   Qırğız yazıçının əsəri Lənkəranda səhnələşdirilib

   25.04.2019 / www.report.az

   В азербайджанском театре состоялась премьера нового спектакля

   24.04.2019 / www.cenub.arbtv.az

   Lənkəran teatrında yeni tamaşanın məşqləri gedir

   14.05.2019 / www.ona.az

   İranlı rejissorun quruluş verdiyi tamaşa Lənkəran teatrında oynanılıb

   14.05.2019 / www.report.az

   Lənkəran teatrında iranlı rejissorun quruluşunda tamaşanın premyerası olub

   15.05.2019 / www.cenub.arbtv.az

   “Senemarın qətli” tamaşası Lənkəran teatrında nümayiş etdirilib

   03.05.2019 / www.cenub.arbtv.az

   “I Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalında 15 teatr çıxış edəcək

   01.06.2019 / www.medeniyyet.az

   Teatr festivalı xəritəsində yeni ad: Lənkəran

   01.06.2019 / www.azertag.az

   Lənkəranda Beynəlxalq Teatr Festivalı işə başlayıb

   01.06.2019 / www.teatro.az

   I Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalı ikinci günü başa vurdu

   03.06.2019 / www.azertag.az

   Lənkəranda keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalının ikinci günü tamaşaçılara üç tamaşa təqdim olunub

   02.06.2019 / www.teatro.az

   Lənkəran Teatr Festivalının ikinci günü başa çatdı

   03.06.2019 / www.manera.az

   Lənkəranda I Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilir

   04.06.2019 / www.cenub.arbtv.az

   Festivalın ikinci günü daha 3 tamaşa oynanıldı

   04.06.2019 / www.azertag.az

   Lənkəranda keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalının üçüncü günü maraqlı çıxışlarla yadda qalıb

   23.05.2019 / www.cenub.arbtv.az

   Lənkəran teatrı 128-ci mцvsьmьnə yekun vurub

   05.06.2019 / www.cenub.arbtv.az

   “Festivalın 4-cü günündə Gürcüstan teatrı da çıxış etdi

   05.06.2019 / www.azertag.az

   Beynəlxalq Teatr Festivalının dördüncü günü üç tamaşa təqdim olunub

   05.06.2019 / www.sputnik.az

   Lənkəranda I Beynəlxalq Teatr Festivalı yekunlaşıb

   06.06.2019 / www.azertag.az

   Lənkəranda keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalı başa çatıb

   06.06.2019 / www.baku.tv

   5 gün davam edən Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalı yekunlaşıb

   07.06.2019 / www.cenub.arbtv.az

   “Lənkəranda möhtəşəm teatr bayramı başa çatdı

   18.06.2019 / www.teatro.az

   “Bermud üçbucağı”nda – Qabil Quliyev

   03.07.2019 / www.reyting.az

   Lənkəran teatrı İrana festivala gedir

   03.07.2019 / www.yashilchay.az

   Lənkəran teatrı İrana festivala gedir

   15.07.2019 / www.mct.gov.az

   Lənkəranın Dram Teatrı İranda keçirilən Milli Teatr Festivalının diplomuna layiq görülüb

   17.07.2019 / www.azpress.az

   Lənkəranda 128-ci teatr mövsümü başa çatıb

   17.07.2019 / www.mct.gov.az

   Lənkəran teatrı 128-ci mövsümə yekun vurub

   24.07.2019 / www.adalet.az

   Lənkəran teatrının direktoru:“Uğurlarımızı yeni mövsümdə də artırmağa çalışacağıq”

   24.07.2019 / www.medeniyyet.az

   “Uğurlarımızı yeni mövsümdə də artırmağa çalışacağıq”

   19.08.2019 / www.azpress.az

   LƏNKƏRAN TEATRI XARİCİ SƏFƏRDƏN QAYIDIB

   19.08.2019 / www.mct.gov.az

   Lənkəran Dövlət Dram Teatrı İranda “Adət-Ənənə” Milli Teatr Festivalında iştirak edib


  • Bütün Səfərlər


   Məlumat

   Tarix

   Search button


   Lerik səfəri 

   2019


   Cəlilabad səfəri 

   2019


   İran İR, Tehran şəhəri, "Adət-Ənənə" Milli Teatr Festivalı 

   14-18 avqust 2019


   İran İR, Zəncan şəhəri, "El" Milli Teatr Festivalı 

   8-12 iyul 2019


   Azərbaycan Respublikası Lənkəran şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   01-05 iyun 2019


   İran İR, Həmədan şəhəri, 25-ci Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalı 

   20-25 noyabr 2018


   İran İR, Həmədan şəhəri, 24-cü Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalı 

   01-06 dekabr 2017


   İran İR, Parsabad şəhəri, qastrol səfəri 

   26-29 iyun 2017


   İran İR, Rəşt şəhəri, Qastrol səfəri 

   01-06 dekabr 2016


   Cəlilabad səfəri 

   2018


   Yardımlı səfəri 

   2018


   Astara səfəri 

   2017


   Lerik səfəri 

   24 noyabr 2017


   Cəlilabad səfəri 

   27.10.2017


   Lerik səfəri 

   2016


   Cəlilabad səfəri 

   2016


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   4-5 may 2016


   İran İR, Təbriz və Məşhəd şəhərləri, 34-cü Beynəlxalq Fəcr Teatr Festivalı 

   16-19 yanvar 2016


   Lerik səfəri  

   2015


   Yardımlı səfəri 

   2015


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   28 noyabr 2014


   Lerik səfəri 

   24 oktyabr 2014


   Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   10-19 sentyabr 2014


   Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri, "Yeni Teatr" II Respublika Festivalı 

   21-27 iyun 2011


   Astara səfəri 

   19 aprel 2014


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   2012


   Gürcüstan Respublikası, Marneuli, Dmanisi, Bolnisi, Qardabani şəhərləri, Qastrol səfəri 

   19 oktyabr - 09 noyabr 2010


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Dənizli şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   06-16 may 2011


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Ankara şəhəri, 15-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   26 noyabr-26 dekabr 2010


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   mart 2010


   Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, "Yeni Teatr" I Respublika Festivalı 

   iyun 2009-cu il


   Gürcüstan Respublikası, Kutaisi, Marneuli, Dmanisi, Bolnisi, Qardabani şəhərləri, Qastrol səfəri 

   27 iyun - 04 iyul 2008


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Konya şəhəri, "Min səs, bir nəfəs" Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   17-26 aprel 2008


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Antaliya şəhəri, Qastrol səfəri 

   01-12 noyabr 2007


   Özbəkistan Respublikası, Buxara vilayəti, qastrol səfəri 

   noyabr 1991


   Özbəkistan Respublikası, Xorəzm vilayəti, qastrol səfəri 

   1988


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Dənizli şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   25-30 may 2007                                                                                                                               

  • Qastrollar


   Məlumat

   Tarix

   Search button


   İran İR, Parsabad şəhəri, qastrol səfəri 

   26-29 iyun 2017


   İran İR, Rəşt şəhəri, Qastrol səfəri 

   01-06 dekabr 2016


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   4-5 may 2016


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   28 noyabr 2014


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qastrol səfəri 

   2012


   Gürcüstan Respublikası, Marneuli, Dmanisi, Bolnisi, Qardabani şəhərləri, Qastrol səfəri 

   19 oktyabr - 09 noyabr 2010


   Gürcüstan Respublikası, Kutaisi, Marneuli, Dmanisi, Bolnisi, Qardabani şəhərləri, Qastrol səfəri 

   27 iyun - 04 iyul 2008


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Antaliya şəhəri, Qastrol səfəri 

   01-12 noyabr 2007


   Özbəkistan Respublikası, Buxara vilayəti, qastrol səfəri 

   noyabr 1991


   Özbəkistan Respublikası, Xorəzm vilayəti, qastrol səfəri 

   1988                                                                                                                               

  • Festivallar


   Məlumat

   Tarix

   Search button


   İran İR, Tehran şəhəri, "Adət-Ənənə" Milli Teatr Festivalı 

   14-18 avqust 2019


   İran İR, Zəncan şəhəri, "El" Milli Teatr Festivalı 

   8-12 iyul 2019


   Azərbaycan Respublikası Lənkəran şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   01-05 iyun 2019


   İran İR, Həmədan şəhəri, 25-ci Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalı 

   20-25 noyabr 2018


   İran İR, Həmədan şəhəri, 24-cü Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalı 

   01-06 dekabr 2017


   İran İR, Təbriz və Məşhəd şəhərləri, 34-cü Beynəlxalq Fəcr Teatr Festivalı 

   16-19 yanvar 2016


   Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   10-19 sentyabr 2014


   Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri, "Yeni Teatr" II Respublika Festivalı 

   21-27 iyun 2011


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Dənizli şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   06-16 may 2011


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Ankara şəhəri, 15-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   26 noyabr-26 dekabr 2010


   Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   mart 2010


   Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, "Yeni Teatr" I Respublika Festivalı 

   iyun 2009-cu il


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Konya şəhəri, "Min səs, bir nəfəs" Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   17-26 aprel 2008


   Türkiyə Cümhuriyyəti, Dənizli şəhəri, Beynəlxalq Teatr Festivalı 

   25-30 may 2007                                                                                                                               

  • Yerli Səfərlər


   Məlumat

   Tarix

   Search button


   Lerik səfəri 

   2019


   Cəlilabad səfəri 

   2019


   Cəlilabad səfəri 

   2018


   Yardımlı səfəri 

   2018


   Astara səfəri 

   2017


   Lerik səfəri 

   24 noyabr 2017


   Cəlilabad səfəri 

   27.10.2017


   Lerik səfəri 

   2016


   Cəlilabad səfəri 

   2016


   Lerik səfəri  

   2015


   Yardımlı səfəri 

   2015


   Lerik səfəri 

   24 oktyabr 2014


   Astara səfəri 

   19 aprel 2014                                                                                                                               

  • Ümumi repertuar


   Tamaşanın adı

   Tarix

   Quruluşçu rejissor


   Quruluşçu rəssam


   Musiqi tərtibatçısı


   Nizami Gəncəvi "Sirlər xəzinəsi" 

   2021

   Oruc Qurbanov
   G. Xuqayev "Varlı ev" 

   2021

   Firudin Məhərrəmov
   Tərlan Abdullayev "Balaca qara qız" 

   21.12.2019

   Tərlan Abdullayev


   Fuad Babazadə


   Fərahim Fərəcov


   Vaqif Əlixanlı "Dənizə baxan pəncərə" 

   20.12.2019

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Oruc Qurbanov "Yetim Rac" Miranda Qurbanova 

   09.11.2019

   Oruc Qurbanov


   Fuad Babazadə


   Miranda Qurbanova


   Emil Əskərov "Sehirbazlar dərəsi"  

   12.10.2019

   Emil Əskərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Cəfər Cabbarlı "Vəfalı Səriyyə və yaxud göz yaşı içində gülüş" 

   29.09.2019

   Firudin Məhərrəmov


   Ramazan Ağayev


   Eldar Salayev


   B. Beyzayi (İran) “Senemar”  

   14.05.2019

   Qərib Mənuçehri (İran)


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   M.Bayciyev (Qırğızstan) “Şənbə axşamı”  

   27.03.2019

   Oruc Qurbanov


   Məzaim Qurbanov


   Miranda Qurbanova


   T.Abdullayev “Tilsimlənmiş qız” 

   09.03.2019

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ə.Nesin “Manyak” 

   15.02.2019

   Oruc Qurbanov


   Tərlan Sadıqov


   Miranda Qurbanova


   Ağaddin Babayev “Yeni il möcüzəsi” 

   15.12.2018

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Əjdər Ol “Meşəbəyinin dostları” 

   14.10.2018

   Emil Əskərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Süleyman və Həmdiyə Lətipovlar “Evlən, oğul, evlən!”  

   25.09.2018

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Sofokl “Antiqona” 

   29.06.2018

   Oruc Qurbanov


   Fuad Babazadə


   Fərahim Fərəcov


   M.Meterlink “Korlar”  

   28.03.2018

   Emil Əskərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   T.Abdullayev “Qaraca qız və Xallı ifritə” 

   02.03.2018

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Emil Əskərov “Şaxta baba və Pərilər”  

   17.12.2017

   Emil Əskərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   C.Məmmədquluzadə “Danabaş kəndinin məktəbi”  

   15.12.2017

   Oruc Qurbanov


   Oruc Qurbanov


   İzzət Qurbanov


   Ə.B.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”  

   15.10.2017

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ş.Perro “Çəkməli pişik və ya Şahzadə Pyer”  

   13.07.2017

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   J.B.Molyer “Jorj Danden və ya aldadılmış ər” 

   20.06.2017

   Tural Mustafayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Hafis Mirzə “Ay lolo və ya moskvalı gəlin” 

   16.03.2017

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Ə.Qurbanov “Ceyranın ad günü”  

   09.03.2017

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Luidji Lunari "Üç nəfər yelləncəkdə" 

   24.12.2016

   Tural Mustafayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   H. Anderson "Qar kraliçası" 

   23.12.2016

   Tərlan Abdullayev


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Abdulla Şaiq "Qoç Polad" 

   17.11.2016

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Mirzə Fətəli Axundov "Hacı Qara" 

   02.11.2016

   Gümrah Ömərov


   Ramazan Ağayev


   Fərahim Fərəcov


   P. Nurəliyeva "Dəcəl keçi" 

   13.07.2016

   Bəhram Osmanov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ə. Vəlioğlu "Əsirlərin harayı" 

   27.06.2016

   Bəhram Osmanov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ə. Əmirli "Köhnə ev" 

   27.03.2016

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   X. Həsənova "Tülkü, tülkü, tümbəki" 

   14.02.2016

   Tərlan Abdullayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ağaddin Babayev "Comərdin hünəri" 

   13.12.2015

   Təvəkkül Əliyev


   Fuad Babazadə


   Fərahim Fərəcov


   Bəhram Beyzayi "İlan Sultan" 

   24.11.2015

   Xeyrullah Təğiyənipur


   Tərlan Sadıqov


   İlqar Əliyev


   Nəcəf bəy Vəzirov "Milyonçu dilənçi" (Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük) 

   27.09.2015

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Elçin "Cəhənnəm sakinləri" 

   26.05.2015

   Gümrah Ömərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   L.Korsunski "Kələkbaz" 

   30.03.2015

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   S.M. Qənizadə "Xor-xor" 

   18.03.2015

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Süleyman və Həmdiyə Lətipovlar “Şah və əks səda”  

   14.02.2015

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Cəfər Cabbarlı "Solğun çiçəklər" 

   30.12.2014

   Tural Mustafayev


   Mustafa Mustafayev


   Fərahim Fərəcov


   Ş. Başbəyov "Dəmir qadın" 

   27.12.2014

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Əlibala Əsgərov "Əlibaba və qırx quldur" 

   24.12.2014

   Əlibala Əsgərov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   A. Babayev "Üç qardaş" 

   30.10.2014

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   İlyas Əfəndiyev "Qəribə oğlan" 

   19.07.2014

   Adil Zeynalov


   Ramazan Ağayev


   Zəminə Taryelqızı


   Eduardo Filippo "Ruhlar" 

   22.05.2014

   Tural Mustafayev


   Mustafa Mustafayev


   Telman Qəniyev


   Əlibala Əsgərov "Novruz sərgüzəştləri" 

   01.03.2014

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Ə. Orucoğlu "Mehriban ailə" (Açarını itirənlər) 

   28.02.2014

   İslam Həsənov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   N.V.Qoqol "Ölü canlar" 

   20.12.2013

   Arkadi Nepitalyuk


   Yevgeniya Nepitalyuk


   Sərdar Fərəcov


   Abdulla Şaiq "Danışan kukla" 

   13.12.2013

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Əlibala Əsgərov "Ölməz Kaşşey" 

   19.07.2013

   Əlibala Əsgərov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   A. Nikolay "Dəmir sinif" 

   22.06.2013

   Tural Mustafayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   M. Məmmədov "Əcnəbi kürəkən" 

   30.03.2013

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Adil Zeynalov "Ələddinin sehirli çırağı" 

   16.03.2013

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   E. Voyniç "Ovod" 

   29.12.2012

   Tural Mustafayev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Ağacəfər Fətullayev "Tənbəl Əhməd" 

   22.12.2012

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Cəlil Məmmədquluzadə "Danabaş kəndinin əhvalatları" 

   30.11.2012

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Rafiq Rəhimli "Ağ kələğayı" 

   11.11.2012

   Sərvər Əliyev


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   J.B.Molyer "Mizantrop" 

   28.06.2012

   Xristo Stoyçev


   Sərdar Fərəcov


   Olqa Boseva


   Savaş Dinçel "Yaşanmayan gənclik" 

   19.06.2012

   İslam Həsənov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Panço Pançe "Dörd əkiz qardaş haqqında nağıl" 

   12.06.2012

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Zakir Bağır "Cırtdanın sərgüzəştləri" 

   10.03.2012

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Mirzə Fətəli Axundov "Lənkəran xanının vəziri" 

   29.11.2011

   İslam Həsənov


   Məmmədyar Cəfərov


   Emin Sabitoğlu


   Kamran Nəzirli "Şeytan işığı" 

   24.09.2011

   Kamran Quliyev, Adil Zeynalov


   Əbülfəz Axundov


   İmanqulu Əhmədov


   Maarif Məmmədov "Sovqat" 

   27.03.2011

   Adil Zeynalov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   İntiqam Soltan "Gücümüz birliyimizdədir" (Turp) 

   20.02.2011

   İntiqam Soltan


   İntiqam Soltan


   İntiqam Soltan


   Ağacəfər Fətullayev "Göyçək Fatma" 

   02.01.2011

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Adil Zeynalov "Dəcəl klounlar" 

   12.11.2010

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Qriqori Qorin "Herastratı unudun" 

   02.11.2010

   İslam Həsənov, Ramiz Vəliyev


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Hüseyn Muxtarov "Mən nənə ilə evlənirəm" 

   26.06.2010

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Çingiz Aytmatov "Manqurt" 

   11.06.2010

   Firudin Məhərrəmov


   Mustafa Mustafayev


   Sərdar Fərəcov


   Süleyman və Həmdiyə Lətipovlar “Şah və əks səda”  

   17.03.2010

   Adil Zeynalov, Osman Abdullayev


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Nəcəf bəy Vəzirov "Ağa Kərim xan Ərdəbili" 

   12.02.2010

   Baba Rzayev


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Şarl Perro "Qırmızıpapaq" 

   28.12.2009

   Təvəkkül Əliyev, Ağacəfər Fətullayev


   Tərlan Sadıqov


   İlqar Əliyev


   Mikloş Xubai "İblisin oyunları" 

   13.11.2009

   Zurab Pxakadze, İslam Həsənov


   Daviti Qoderidze


   Laşa Zalkoliani


   Turqut Özakman "Ocaq" 

   26.06.2009

   İslam Həsənov


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Vaqif Səmədoğlu "Mamoy kişinin yuxuları" 

   20.06.2009

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Arif Mədətov "Sezarın qətli" 

   15.04.2009

   Baba Rzayev, İslam Həsənov


   Məmmədyar Cəfərov


   Qələm Fərəcov


   Adil Zeynalov "Bahar gəlir" 

   13.03.2009

   Adil Zeynalov


   Məmmədyar Cəfərov


   Qələm Fərəcov


   Bəkir Yıldız "Kərbəla" 

   03.01.2009

   Təvəkkül Əliyev


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Leonid Juxovitski "Şahzadə xanım və bacatəmizləyən" 

   02.01.2009

   Adil Zeynalov, Camal Yusifzadə


   Məzaim Qurbanov


   Qələm Fərəcov


   Hidayət Orucov "Məni qınamayın" 

   25.12.2008

   Baba Rzayev


   Məzaim Qurbanov


   Fərahim Fərəcov


   Qilyermo Fiqeyredo "Ezop" 

   23.12.2008

   İslam Həsənov


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Elçin "Mənim Sevimli dəlim" 

   28.09.2008

   Adil Zeynalov


   Tərlan Sadıqov


   Fərahim Fərəcov


   Mir Cəlal Paşayev "Yolumuz hayanadır" 

   10.06.2008

   Baba Rzayev


   Məzaim Qurbanov


   Qələm Fərəcov


   Baba Rzayev "Məhəbbət və ölüm" 

   09.04.2008

   Baba Rzayev


   Məmmədyar Cəfərov


   Fərahim Fərəcov


   Əli Səmədli "Cəsurlar" 

   14.03.2008

   Adil Zeynalov