Kamil Nəcəfov

Əməkdar artist


Kamil Abbas oğlu  Nəcəfov 1910-cu ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1925-ci ildə Lənkəran “Vodnik” məktəbinin 7-ci sinfini, 1932-ci ildə Azərbaycan Teatr Texnikumunda rejissor-aktyor şöbəsini bitirmişdir. O, bir müddət Zaqatala mədəniyyət sarayında işləmiş, 1934- cü ildən Bakı neftçilər teatrının, sonra Lənkərandakı Dövlət Dram Teatrının aktyoru  olmuşdur.

1941- 1943 cü illərdə Kamil Nəcəfov Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş, yaralanıb tərxis olunduqdan sonra  yenidən doğma teatrda    fəaliyyətini davam etdirmişdir. Həmin illərdə Kamil Nəcəfov “ Həyat”, “ İntizar”, “ Vaqif”, “1905-ci ildə”, “ Yaşar”,” Almas”, “ Şahpolad ağacları altında “,” Sevil”, “Oqtay Eloğlu”,” O olmasın, bu olsun”, “ Beş manatlıq gəlin”, “ Hacı Qara”, “Xoşbəxtlər”, “ Arşın mal alan” əsərlərndə maraqlı rollar oynamışdır. Bir müddət teatrda baş rejissor vəzifəsini icra etmiş, teatr bağlandıqdan sonra isə xalq teatrına rəhbərlik etmişdir.

  Kamil Nəcəfov  10 oktyabr 1980-ci ildən N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında  aktyor kimi fəaliyyətini davam etmişdir.  Bu illər ərzində bir sıra tamaşalarda  İ.Əfəndiyevin “Sən həmişə mənimləsən” –Yaşlı kişi, M.Əliyevin “Prokuror”- Şirəhməd, M.F.Axundovun “Xirs quldurbasan”- Nəcəf, N.V.Bəzirov “Pəhləvani - zəmanə”- Qurban, S.Rəhman “ Xoşbəxtlər”-Usta Segah, V.Vişnevski “Nikbin faciə” Yaşlı matros, M.Cəlal “Bir gəncin manifesti ”- Mərdan kişi, S.Vurğun “Vaqif”- Qurban kişi, S.Rəhman “Toy ”- Mehralı və sair maraqlı obrazlar yaratmışdır.

   İstedadlı aktyor Kamil Nəcəfov 1943-cu ildə  Azərbaycan  SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə respublikanın Əməkdar artisti  fəxri adına layiq görülmüşdür.  Kamil Nəcəfov  2006 –ci ildə vəfat etmiş və Lənkəran şəhərində dəfn olunmuşdur.